Şamdan Plus Dergisi’ne ödül Semiramis Sekban, Beste Yurttas