Ecehan Ersöz: Dijital dönüşümde keşiften sefere doğru

Pandemi sürecinde yaşadığımız koşullar bize dijital dönüşümün mutlaka gündeme alınması gereken bir konu olduğunu gösterdi. Hanersman Danışmanlık Kurucusu, Teknoloji ve Marka Danışmanı Ecehan Ersöz, başarılı bir dijital dönüşüm için yol haritasının detaylarını veriyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 16:37

Dijital dönüşüm, rekabete uyum için 'değişimi anlayarak değişmeyi' gerektirir. İngiliz araştırmacı ve filozof Alan Watts'ın da dediği gibi "Değişimi anlamanın tek yolu, değişimin içinde yer almak ve onunla birlikte hareket etmektir." Neredeyse her gün yapay zekanın yeni ve farklı alanlardaki uygulamaları, robot dünyasından veya akıllı malzemelerle üretilmiş ürünler ile ilgili gelişmeler yer alıyor gündemimizde. Günlük hayatımızda dahi önemli yer tutan teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ticari yaşam için de ekstra önem taşıyor. Ben, 'Dijital Dönüşüm' kavramını, teknoloji liderliğinde iş dünyasının yaşadığı 'iklim değişikliğine uyum' olarak tanımlıyorum. İşte 'değişim' iş dünyası sahnesinde başrolü oynarken günümüz şartlarında rekabette var olabilmek çevrede olan bitene ne derece uyum sağlanabildiği ile doğru orantılı. Tıpkı doğanın değişen iklim koşullarına, mevsimlere kendisini uyumlandırması gibi. İşte bu sebeple Ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'nin eseri 'Hamlet'te geçen "Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu" sözlerini bu konu için uyarlamak mümkün. Rekabet ortamında var olmak ya da var olamamak... Uyum sağlamak ise yetkinlik kazanımı ile gerçekleşebilir. Şirketlerdeki yetkinlik kazanımını artıran dijital dönüşüm; iş süreçlerinin, hem verimlilik artışı hem de müşterilerin ihtiyaçları baz alınarak, yazılımların ve teknolojik sistemlerin desteği ile, yeni fırsatlar yaratacak şekilde tasarlanmasıdır. Teknoloji ve yazılımlar desteği ile gerçekleşen, dijital çağın gereklerine uygun tasarım ise mevcut süreçleri hızlandıracak, verimlilik sağlayacak ve şirkete yeni yetkinlikler kazandıracak şekilde gerçekleştirilir.

Müşteri beklentileri değişti
Dijital çağda güçlü ve yaratıcı marka olabilmenin sırrı dijital dönüşümden geçiyor. Çünkü dijital dönüşüm, sadece şirketlerin üretim ile ilgili sorunları ve bu alandaki teknolojik ilerleme ile sınırlı değil. Şirketlerin müşterilerinde yaşanan değişim ve buna bağlı gelişen beklentilerle de ilgili. Örneğin bir şirket üretimini mevcut durumda 3 ayda yapabilirken, müşterinin beklentisi ve isteği 1 hafta ise, şirket de bu beklentiyi karşılayabilecek süreç tasarımını geliştirmek durumunda. İlaveten günümüzde 'kişiselleştirilmiş ürün ve iletişim' de giderek önem kazanıyor. Formül özetle şöyle: Yaratıcı ürünler sunabilmek, müşteri ihtiyacını doğru anlamak, hızlı hizmet verebilmek veya bir ihtiyacı önceden tespit edebilmek için şirkete dair verileri derleyecek, analiz edecek ve iş sonuçları üretecek sistemleri kurmak.

Dijital dönüşüm ile kazanılacak fırsatlar
Doğru bir keşif süreci ile yola çıkan dijital dönüşüm projeleri,
Birçok hizmetin dijitalleşmesi sayesinde artan verinin bir araya gelmesi ile bu veri kümesinden pazar talebine dair anlamlı bilgi sağlanabilmesi,
Her şirketin kendi veri setinin oluşturulması ve işlemesi ile tüketicilere mevcut durumda sunulandan daha katma değerli ürünler/hizmetler sunma fırsatı kazanılması,
Şirketlerin daha çevik hale gelerek, hızlı karar almasına katkı sağlaması,
Değişen teknolojilerin iş yapış şekillerine ve iş modellerine yansıması ile daha verimli ve daha hızlı iş yönetimi yapılabilmesi, insan kaynağının daha katma değerli alanlara yönlendirilmesi,
Dijital dönüşüm araçları ile markaların kitlesini genişletmesine zemin hazırlaması şeklinde sıralayacağımız fırsatlar serisi sunuyor şirketlere.

Dijital dönüşüm adımları ve yol haritasını belirlemek
Şirket içi süreçleri anlamak:
Şirketin iç süreçlerinde duraklama, tekrar tekrar yapılan işler, takılan süreçler gibi zaman ve maliyet kaybı yaratan noktaların tüm problemlerin büyük küçük demeden tespit edilmeli, ilgili departmanlarda çalışanların konu ile ilgili görüşlerinin mutlaka alınmalı.
Beklentileri anlamak: Marka ve şirketlerin hedef kitlesini iyi tanıması, öncelikli konularının neler olduğunu doğru anlamak en kritik nokta. Müşterilerin şirketin ürün ve hizmetleri ile karşılaştığı her noktadaki aksayan yönler, internet sitesinden mobil uygulamaya kadar incelenmeli ve olumlu müşteri deneyimi sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

Proaktif olmak: Sektörün gelişimini, yeni teknolojileri, mevcut iş modelini değiştirebilecek trendleri keşfedebilmek çok önemli. Örneğin sektörünüzdeki işleyişe etki edecek yeni bir girişim sizi nasıl etkiler?
Rakip analizi yapmak: Küresel ve ya yerel bazda aynı sektörde faaliyet gösteren markaların dijital dönüşüm ile ilgili çalışmaları, fikir vermesi açısından takip edilmeli ama birebir aynısı değil, şirkete göre özelleştirilmiş bir çözüm uygulanmalı.
Uygun teknolojik çözüm seçimi: İhtiyaca uygun teknolojik alt yapının ne olacağı üzerinde düşünülmeli. Nasıl bir yazılım çözümü uygun olur, hangi teknoloji mevcut sorunlara çare olur? Bu maddeden önceki aşamaları izleyerek bu aşamaya gelmek, teknolojinin cazibesine kapılıp ana odağımız olan ihtiyaçları gözden kaçırmamamızı sağlıyor. Aksi takdirde kurulan sistem şirket ile doku uyuşmazlığı yaşayabilir.
Dijital kültür geliştirmek: Dijital dönüşümün bir kültür haline gelmesi o şirketteki herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması, sahiplenilmesi ve yaşatılması demektir. Tüm şirket süreçlerine tıpkı bir insan vücudu gibi 'bir bütün' olarak bakabilmek, tüm süreçlerin ve iş modellerinin birbirlerini mutlaka etkilediğinin herkesin bilincinde olması demektir. Bu dönüşümü çalışanlar için anlamlı kılmak ve doğru yönetmek sonuçlara çok büyük katkı sağlar. Dijital dönüşüm için projelerin şirketinize katma değer sağlayacak şekilde sonuçlanması dileğiyle...

BİZE ULAŞIN